سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین زارعی متین – دکترای مدیریت منابع انسانی، مشاور طرح
حمید زاهدی – فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، کارشناس تحقیقات و توسعه منابع انسانی شرک
کیمیا کرد رستمی – لسیانس مدیریت بازرگانی، کارشناس تحقیقات و توسعه منابع انسانی شرکت سا

چکیده:

حقیقتا چرا در سازمان های امروزی بسیاری از آئین نامه ها و دستورالعمل های تدوین شده توسط مدیران در بین کارکنان رده های پایین به خوبی رعایت نمی شود؟ ارزشهای مشترک یا ادراک های عمومی که توسط اعضای سازمان حفظ می گردد، از کجا نشات گرفته اند؟ نقش مدیران در نهادینه سازی ارزش ها و باورهای جاری در سازمان تا چه اندازه است؟ نظام فرضیه ها و ارزش های مشترک یک سازمان که به طور سترده رعایت می شود و به الگوهای رفتاری خاص منجر می گردد را چه می توان نامید؟ و در نهایت اینکه آیا می توان فرهنگ شکل گرفته یک سازمان را کنترل و یا تغییر داد؟
امروزه فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مورد بحث رفتار سازمانی است و اعتقاد بر این است که فرهنگ سازمان با گذشت زمان شکل می گیرد و به آسانی از بین نمی رود و تاثیر بسزایی در رفتار سازمانی خواهد داشت. همان طوری که یک فرد از ویژگی های نسبتا ثابت و پایداری برخوردار است که او را از سایر افراد متمایز می سازد، سازمانها نیز مانند افراد شخصیت هایی دارند که این شخصیتها همان فرهنگ های سازمانی می باشد. با این همه فرهنگ سازمانی با تعریف تجربه ای اقدام به طراحی و تدوین ابعاد فرهنگ سازمانی سایپا یدک با دریافت نظرات مدیران و رهبران سازمان و مدل های موجود در این حوزه نموده اند. سپس این عوامل اندازه گیری و کمی شده اند و در نهایت در اختیار مدیران ارشد قرار گرفته و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح فرهنگ سازمان در راستای استراتژی های سازمان صورت پذیرفته است.