سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کریمی – کارشناس ارشد مهندسی،GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدجواد ولدان زوج – استادیار گروه مهندسی ژئودزی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
علی منصوریان – دانشجوی دکتری ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمودرضا دلاور – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک، دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت امور اکتشاف شرکت ملی صنایع مس ایران متولی انجام مطالعات اکتشاف ذخایر معدنی مس کشور می باشد و بر کلیه طرحهای اکتشافی ذخایر فوق نظارت می کند. این مدیریت به منظور ساماندهی و تجزیه وتحلیل داده های مختلف و انجام وظایف محوله خود در جهت هدایت و نظارت بهتر بر ذخایر معدنی مس در سطح کشور، در فروردین ۱۳۸۰ تصمیم به ایجاد یک سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS نمود.