سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید کاشانی – مدیر ارتقاء و توسعه شرکت ها ،شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
سیدمازیار عسگری – کارشناس امور پروژه ها، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
مسعود داداش زاده – کارشناس امور شرکت ها ،شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

چکیده:

در این مقاله تلاش گردیده تا با توجه به خسارات جبرا نناپذیر تلفات نیروی انسانی و خسارات اقتصادی قابل ملاحظه ای که افزون بر ۱/۵ درصد درآمد ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهد ، ضمن تحلیل عوامل بروز این پدیده فاجعه بار، راهکارهای موثری ارایه گردد. مدل تحلیلی ما دربرگیرنده یک فرآیند سه مرحله ای شامل: پی شگیری قبل از وقوع، مرحله حین وقوع تصادف و مرحله مدیریت پس از وقوع تصادف می باشد. یافته های ما نشان می دهد که در ایران، عامل انسانی مهمترین پارامتر تاثیرگذار بر سه مرحله مورد اشاره است و نه تنها آموزش کافی ندیده، بلکه سازماندهی یا فرهنگ سازی لازم در این زمینه برای او صورت نگرفته است. بنابراین میتوان ادعا کرد که درحال حاظر تعیین و تفکیک سهم عوامل منجر به تصادفات در ایران به طور واقعی امکان ندارد.