سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید میرزائی – عضوهیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس
محمد فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی دانشگاه تهران و کارشناس شرکت پارس پایش
تیمور سهرابی – استاد دانشکده مهندسی آب وخاک دانشگاه تهران

چکیده:

برای طراحی وبرنامه ریزی هر پروژه آبیاری به مقدار تبخیر و تعرق محل پروژه نیاز می باشد. طی ۵۰ سال گذشته روشهای کم و بیش تجربی متعددی توسط دانشمندان و متخصصین دنیا به منظور برآورد تبخیر و تعرق از روی متغیرهای اقلیمی مختلف عرضه گردیده است. پیشرفت تحقیقات و ارزیابی دقیق تر آب مصرفی محصولات در سنوات اخیر، نقاط ضعف روشهای یاد شده را آشکار ساخته است. محققین زیادی به تجزیه و تحلیل عملکرد هر یک از روشها در شرایط مختلفپرداختند. با بررسی عملکرد روشهای محاسباتی مختلف فرموله نمودن یک روش محاسباتی استاندارد برای تعیین ET0 ضروری بنظر می رسید، و در این رهگذر روش پنمن – مانتیس فائو ارائه شد. این روش با داشتن دقت عمل خوب تحت شرایط و اقلیمهای مختلف ET0 را تعیین می کند و در مواقعی که اطلاعات موجود کم و محدود است نیز کاربرد دارد. این روش برای دوره زمانی ده روزه ماهانه و برای روزانه یا ساعتی واسنجی شده است. این روش دارای روابط زیاد و برای محاسبه کلی پارامترهای موجود در معادله وقت و زمان زیادی را می طلبدو با افزایش تعداد محاسبات احتمال بروز اشتباه در آن زیاد می شود. به همین سبب لزوم داشتن برنامه هایی که به راحتی قابل استفاده باشند احساس میشد. درهمین راستا نیز برنامه های مانند کراپ وات نوشته شده است. با توجه به محدودیت های برنامه کراپ وات در محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل روزانه دارد در این مطالعه سعی شده که بسته نرم فازاری برای تعیین نیاز آبی گیاه و مدیریت های آبیاری مزارع تهیه شود. این نرم افزار با برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل و با اعمال ضرایب گیاهی در مراحل مختلف رشد فنولوژی گیاه تبخیر و تعرق محصول (ETc) و نیاز آبی گیاهان مختلف در بازه های زمانی گسترده تر (روزانه،ماهانه و فصلی) محاسبه می کند. این برنامه قادر است با استفاده از داده های هواشناسی و مشخصات خاک، مدیریت آبیاری مناسبرا پیشنهاد کند. همچنین با توجه به نقاط ضعف برنامه های قبلی سعی شده است برنامه ای به روز و متناسب با سیستم عاملهای امروزی باشد که به راحتی قابل استفاده باشد و با توجه به این که این برنامه به دو زبان فارسی و انگلسی تهیه شده است نیاز هر قشری را می تواند برآورده کند.