سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلال محمدی – دانشجوی دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد اسلامی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسن کریمی – استادیار دانشکده هوافضا ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تشکیل گردابه یک پدیده هیدرولیک عمومی در اغلب خروجی مجاری می باشد این پدیده در مخازن موشک سوخت مایع نیز رخ می دهد و باعث ورود هوا به خروجی مخازن قبل از تخلیه کامل مایع درون مخزن خواهد شد. تعیین ارتفاع ورود هوا(ارتفاع بحرانی)دارای اهمیت می باشد در این مقاله ابتدا مدل آزمایشگاهی با توجه به شرایط پروازی موشک و اعداد بی بعد موثر طراحی شده و سپس با انجام آزمایش ، ارتفاع بحرانی گردابه برحسب مقادیر مختلف دبی مایع خروجی و ارتفاع اولیه ، تعیین و همچنین یک روش تقریبی تئوری نیز برای برآورد ارتفاع بحرانی ارائه می شود