سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود احمدی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدابراهیم عبدالمنافی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تصادفات از عوارض نامطلوب ترافیکی می باشند، که همواره بخش قابل توجهی از سرمایه های ملی را از بین می برند. مطابق با آمارهای جهانی خسارت وارده به کشورهای در حال توسعه بر اثر تصادفات بیش از یک درصد تولید ناخالص ملی آن کشورها می باشد که در ایران این رقم بیش از ۳ درصد تولید ناخالص ملی است. با توجه به توسعه شبکه راهها و افزایش حجم ترافیک عبوری و با مروری بر آمار تصادفات در سالهای اخیر لزوم تحقیق در زمینه تصادفات ضرورت ببشتری می یابد. تقاطعات بخش اجتناب ناپذیری از شبکه معابر می باشند، بطوریکه بیشتر شبکه معابر شهری در یک تقاطع با هم سهیم می باشند. بنابراین احتمال ایجاد سانحه در آن افزایش می یابد. با توجه به نرخ تصادفات در شهرهای بزرگ کشور از جمله شهر تهران و معضل ایمنی در تقاطعات شهری، پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات شهری بر اساس متغیرهای موثر در آن می تواند کمک شایانی در جهت افزایش ایمنی در شبکه معابر شهری و جلوگیری از بروز تصادفات در تقاطعات چراغدار و چهارراهه شهری و طراحی مدل پیش بینی تصادفات بر اساس این پارامترها مهم می باشد. در این مقاله به بررسی تصادفات در تقاطغات چراغدار و چهارراهه شهر تهران پرداخته شده است و مدلی بین میانگین تصادفات در تقاطعات شهری و پارامترهای طرح هندسی تقاطع و حجم ترافیک و سرعت رویکردهای تقاطع بر اساس آمارها تدوین شده است.