سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیداکبر نیلی پور طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشجوی د
مهدی باقرزاده نیری – کارشناس امهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی شعبانی سیچانی – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

ضرورت طراحی و استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات در کارخانجات، یکی از مسائل مبرم و حیاتی امروز صنایع کشور است. حفظ سرمایه های کشور از یک سو و ارز بری بالای خرید ماشین آلات و تجهیزات از سوی دیگر، استفاده ی عقلایی و برنامه ریزی شده و نگهداری و تعمیر به موقع ماشین آلات و تجهیزات را الزامی می سازد. قوت و ضعف این بخش در راستای بهره وری و سودهی تولید تاثیر می گذارد. بنابراین داشتن کی روش جامع ارزیابی عملکرد برای این بخش در راستای استراتژی های واحد تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است. روش ارزیابی متوازن با در نظر گرفتن دارایی های مشهود و نامشهود و تاثیر هر کدام بر یکدیگر، به عنوان یک روش جامع ارزیابی شناخته شده است. لذا در این مقاله سعی بر این است تا مدلی کاربردی از ارزیابی متوازن برای ارتقا عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات یک کارخانه تولیدی ارائه شود و در پی آن برای هر یک از جنبه های مطرح شده در نقشه استراتژی معیارهای مناسبی برای گزارشش گیری از سیستم اتخاذ شود. لازم به ذکر است که این مدل برای کارخانجات مختلف می تواند متفاوت بوده و لازم است برای هر یک از فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSFs) موجود در نقشه استراتژی، معیارهای متناسب با آن کارخانه در نظر گرفته شود.