سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هاشم آقازاده – دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران
محمدرحیم اسفیدانی – دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران
رضا عیوضلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

شرکت های فعال در کشورهای مختلف به محض اشباع بازارهای داخلی یا براساس جذابیت بازارهای خارجی اقدام به صدور محصولات خود به بازارهای مختلف در سایر کشورها می کنند. از بین شیوه های مختلف ورود به بازارهای خارجی، صادرات به عنوان روشی ساده و درعین حال اساسی و مهم از سوی شرکت ها و کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. و آنها در راستای کسب درآمد و منابع مالی کافی و بخاطر سایر مزایای ناشی از ان همواره سعی بر توسعه صادرات دارند. بطوریکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مانند ایران جهت صادرات به عنوان استراتژی بازرگانی کشور اتخاذ می شود. در عصر جدید که شاهد پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات قرار داریم شرکت ها و کشورهابرای کسب موفقیت در میدان رقابت و افزایش صادرات خود ناگزیر از مجهز شدن به ابزارهای تکنولوژیک (مانند اینترنت) وروی آوردن به تجارت الکترونیک می باشند. در زمینه تجارت الکترونیکی مدلهای مختلفی توسعه یافته است که یکی از مهمترین دسته از این مدلها، مدلهای پیاده سازی (بلوغ) تجارت الکترونیکی است. مدلهای پیاده سازی نحوه ایجاد و پیاده سازی تجارت الکترونیکی را در قالب مراحل مختلف تکاملی بیان می کنند. در این مقاله از تلفیق مدلهای پیاده سازی تجارت الکترونیکی یک مدل شش مرحله ای بلوغ تجارت الکترونیکی با رویکرد سازماندهی طراحی شده است تا صادرکنندگان بتوانند با در نظر داشتن مراحل این مدل، در جهت افزایش صادرات خود، نسبت به راه اندازی و تکمیل تجارت الکترونیکی و انجام صادرات از این طریق اقدام کنند. مراحل مدل بلوغ تجارت الکترونیکی سازمان صادرکننده متناسب با سطح الکترونیکی فعالیت های سازمان (بخصوص فعالیت های صادرات) می باشد. یعنی در مراحل ابتدایی این مدل بلوغ الکترونیکی فعالیت های صادراتی سازمان کم بوده و در مراحل تکاملی تر بلوغ الکترونیکی فعالیت ها افزایش می یابد. مراحل شش گانه مدل بلوغ تجارت الکترونیکی شامل : بسته، دسترسی، حضور اولیه، تحقق یافته، نهادی شده، و بهینه سازی می باشند. انتظار می رود بواسطه این مدل، صادر کنندگان کشور بتوانند بلوغ الکترونیکی خود را شناسایی کرده و در جهت بهبود آن به منظور توسعه صادرات بکوشند. در این تحقیق با نظر سنجی از ۱۰ متخصص تجارت الکترونیکی ، اعتبار مدل طراحی شده، آزمون شده و با موافقت کامل پاسخ دهندگان به تأیید رسیده است.