سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ابوطالبی – دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید حسین نیا – دانشگاه صنعتی اصفهان
فرید شیخ الاسلام – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چکیده : موضوع این مقاله طراحی مطمئن کنترل کننده مقاوم H∞ برای سیستم های خطی نامعین دارای تأخیر زمانی باوجود خرابی در محرک های کنترل می باشد . فرض می شود نامعینی های پارامتری دارای نرم محدودی هستند و خرابی محرکها در یک زیر مجموعه معین از محرکها اتفاق می افتد . برای حل این مسئله یک معادله جبری ریکاتی توسعه یافته پیشنهاد می شود که در نهایت با حل آن و اعمال کنترل کننده بدست آمده توسط آن به سیستم، پایداری و رفتار ∞ H هم در حالت عادی و هم در مواقع وقوع خطا در محرک های کنترل تضمین خواهد شد .