سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا معین الدینی – مدیر عامل، مهندسین مشاور کوشا معدن، سیرجان

چکیده:

طراحی معدن سنگ آهن شماره ۱ گل گهر بر اساس محاسبه و اعمال پارامترهای فنی و اقتصادی مربوطه بصورت ترکیبی از روش دستی و مدل سازی رایانه ای انجام میگیرد. بر این اساس پارامترهای اصلی طراحی شامل نسبت باطله برداری سر به سری، شیب دیواره و عیار آستانه محاسبه گردیده اند. دراین راستا نسبت باطله برداری سر به سری معادل ۵/۸، شیب کلی دیواره ها در دیواره های سنگی ۴۵ درجه و در دیواره های خاکی ۳۸ درجه در نظر گرفته شده است. همچنین عیار آستانه بدلیل بالا بودن عیار اهن در بلوکهای مدلسازی شده برای آهن محاسبهنگردیده است. مدل جنس سنگ و وزن مخصوص به روش تقاطع دادن پلانهای زمین شناسی با بلوکهای مدل انجام شده و عیار بلوکها با استفاده از روشهای آماری بر اساس اطلاعات چاههای اکتشافی مدلسازی رایانه ای گردیده است. بامحاسبه پارامترهای طراحی و اعمال آنها بر روی مدل توده، محدوده نهایی معدن طراحی گردیده است که مشخصات کلی و ابعاد آن بشرح زیر میباشد:
عمقمعدن ۲۲۰ متر، ارتفاع پله ها ۱۵ متر، عرض پله های ایمنی هر دو پله ۱۰ متر، شیب رمپها ۸% و عرض انها ۲۵ متر، همچنین میزان ذخیره قابل استخراج از معدن طبق این طرح ۱۹۱ میلیون تن سنگ آهن می باشد که برای استخراج آن ۹۳ میلیون تن خاک و باطله برداری بایستی انجام گیرد، بر این اساس نسبت باطله برداری کلی معدن معادل۰/۴۸ خواهد بود.