سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی کبیری نائینی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
حسن حسینی نسب – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه دیگر زنجیره های تامین هستند که با هم رقابت میکنند بنابراین سازمانها بایست بکوشند به صورت یکپارچه هماهنگ با سایر اعضای زنجیره قابلیتهای رقابتی کل زنجیره تامین را بهبود دهند دراین مسیر موضوع مدیریت یکپارچه سرمایه دانشی زنجیره تامین نیز چه در بهبود ویژگی های عملکردی زنجیره و چه در ارتقای انسجام زنجیره اهمیت دارد دراین مقاله ابتدا مدیریت دانش و اهمیت آن در زنجیره تامینمورد بحث قرار می گیرد و سپس معماری سیستم مدیریت دانش زنجیره تامین ارائه می شود.