سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مونسان – محقق پژوهشکده زیرسطحی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سهراب طهماسبی – محقق پژوهشکده زیرسطحی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرهاد صفری – محقق پژوهشکده زیرسطحی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله حاصل انجام طراحی زیردریایی تحقیقات – اکتشافی در پژوهشکده زیرسطحی دانشگاه مالک اشتر می باشد. این زیردریایی دارای شش سرنشین و به تناژ ۱۲/۵ تن می باشد. در این مقاله مشخصات عمومی این زیردریایی شامل تناژ سطحی، تناژ زیرسطحی، حداکثر سرعت و برد، عمق عملیاتی، ابعاد بدنه و تشریح جانمایی قسمتهای مختلف آمده است. همچنین به برخی مشخصات سیستمی این زیردریایی، شامل وضعیت پایداری، سیستم تاسیساتی و سیستم رانش بررسی می شوند. این زیردریایی با یک خدمه و پنج مسافر، دارای کاربرد های تحقیقاتی، اکتشافی، و همچنین تفریحی است و امکان بازددیدهای زیرآبی از کف دریا، پایه سکوها و اسکله ها، اکتشاف اشیا زیرآبی و بررسی صدمه دیدگی خطوط لوله زیرابی را فراهم می کند.