سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان الله طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسن کریمی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رامین رزاقی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی – تهران

چکیده:

طراحی مفهومی یک موتور پیشرانش هیبریدی با سوخت جامد و اکسنده مایع برای کاربرد در یک موشک کاوش در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک کد محاسباتی جهت طراحی مفهومی موتورهیبریدی تدوین شده است و نتایج آن با نتایج تجربی صحه گذاری شده است. الگوریتم این مدلسازی، طراحی موتور در یک نقطه کاری و محاسبه مشخصات هندسی و فیزیکی آن با استفاده از روابط دینامیک گازی و پیشرانشی حاکم بر موتورهای پیشرانش هیبریدی به همراه روابط حاکم بر نرخ پسروی سوخت و سیستم تغذیه خودفشاری برای تغذیه اکسنده موتور هیبریدی است. در مرحله بعد کارکرد موتور طراحی شده، از زمان استارت تا خاموشی موتور مدلسازی شبه دینامیکی صفر بعدی شده است. صحه گذاری نتایج مدلسازی عددی به وسیله مقایسه با نتایج تجربی انجام شده است.