سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه شاه میرزائی جشوقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مراکز آموزشی و تحقیق
مهران نصرت اللهی – استادیار – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه روشی برای طراحی مفهومی موشک ماهواره بر سوخت مایع چند مرحله ای می باشد که در نهایت نرم افزاری نیز بر اساس آن طراحی شده است. این نرم افزار سبب کاهش هزینه چه از نظر زمان و چه از نظر نیروی انسانی در فاز طراحی مفهومی موشک ماهواره بر سوخت مایع می گردد. الگوریتم طراحی مفهومی مورد استفاده در این روش بر اساس یافتن مقادیر بهینه پارامترهای اصلی طراحی می باشد؛ به این ترتیب که، پارامترهای بهینه با در نظر گرفتن قیدها و تابع هدف (کاهش وزن موشک ماهواره بر و در مقابل افزایش بار محموله) در یک تعامل متقابل تعیین می شوند.