سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن کریمی مزرعه شاهی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشیار
امیر زنج – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
سعید شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
علی کلب خانی – کارشناسی ارشد هوافضا

چکیده:

اخیرا سیستم ئمش شیمایی به دلیل سادگی، سبکی و کم هزینه بودن نسبت به سایر روش ها به عنوان سیستم فشارگذاری مخازن پیشران موشک های سوهت مایع، مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این روش از محصولات احتراقی برای فشار گذاری مخازن استفاده می شود با این تفاوت نسبت به سایر روش های گرم که احتراق مستقیما در درون مخازن پیشران انجام می شود. در این مقاله ابتدا منطق طراحی برای یک چنین سیستمی ارائه شده و مدل ریاضی آن تشریح شده است. در ادامه از روش نتایج آزمایشات تجربی در ابعاد حدود ۲% مدل واقعی، نحوه عملکرد مشخصه های این سیستم مشخص و بهترین متد پاشش انتخاب شده است. در انتها نیز نتایج پیش بینی شده با نتایج تجربی در ابعاد واقعی مقایسه و هماهنگی مطلوبی بین مقادیر تجربی و تحلیلی مشاهده شده است.