سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران میرشمس – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا
احمد دارابی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، مهندسی فضایی

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه نتایج طراحی مهندسی یک میکروماهواره دانشگاهی با وزن ۲۵ کیلوگرم است. این میکروماهواره قادر به ارسال سیگنال مخابراتی از طریق باند فرکانسی رادیوآماتوری برای اطمینان از صحت و عملکرد ماهواره در مدار است . این میکروماهواره در هر شبانه روز به طور متوسط ۱۲ دقیقه در دید ایستگاه زمینی قرار می گیرد. سادگی طراحی, وزن و توان مصرفی حداقلی, پایین بودن هزینه تمام شده و استفاده از فناوریهای در دسترس داخلی بعنوان معیارهای اصلی در طراحی این میکروماهواره مدنظر قرار گرفته اند.
برای طراحی ماهواره از مدل های مهندسی استفاده شده است. مدل های آماری ارائه شده، براساس پردازش اطلاعات بـیش از ۵۰ میکروماهواره تهیه شده و امکان برآورد پارامترهای طراحی را در ابتدای فرآیند طراحی با دقت قابل قبولی فراهم می آورد.