سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کریم لیل نهاری – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فرزام فرهمند – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پروتزهای مقید زانو عموما برای بیماران دچار ناهنجاری های شدید بافت های نرم، بیماران مبتلا به تومور در نواحی دیستال فمور و پروگزیمال تیبیا، و نیز بازگذاری پروتزهای زانو به کار می روند. هدف از این مطالعه، ارائه و ارزیابی ایده های طراحی جدید برای پروتز های مقید زانو بوده است. بدین منظور پس از تعریف مسأله طراحی و تبیین ملاحظات و معیارهای طراحی، روند خصای از طراحی مفهومی به صورت ترکیب مفاصل ۱ و۲ و ۳ درجه آزادی دنبال شد. به منظور تجسم طرح ها و مدلسازی از نرم افزار Solid works استفاده شد و طرح ها بر اساس معیارهای طراحی و ارزش وزنی آنها امتیاز دهی شدند. طرح برگزیده با استفاده از نرم افزار working model 4D از نظر دامنه حرکت و شرایط توزیع تنش مورد تحلیل قرار گرفت و اصلاح گردید.