سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمداسماعیل جلالی – عضو هیات علمی دانشکده معدن، دانشگاه یزد
بانو کشمیری – کارشناس شرکت معدن زمین

چکیده:

معدن قدیمی سرب و روی مهدی آباد که به معدن کالامین مشهور است در ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد واقع است. این معدن برای اولین بار طی سالهای ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۷ و بار دیگر از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷ بصورت غیر سیستماتیک و عمدتا به روش کارگاه و پایه در پنج طبقه استخراج شده است ولی هم اکنون از انبهره برداری نمی شود. باقی ماندن مقادیر قابل توجهی از کانسنگ در اطراف کارگاه های استخارج و تکمیل فعالیت های اکتشافی، انگیزه های لازمو کافی را برای ارائه طرح معدنکاری جدید فراهم نموده است. از آنجا که فضای بزرگ استخراجی با قدمت زیاد، امکان استخراج مجدد معد ن به روش زیر زمینی را محدود نموده و از طرف دیگر کانسار در فاصله کمی از سطح زمین قرار دارد، تفکر استخارج این معدن بصورت روباز ازمدتها پیش مطرح شده است. نخستین بار یک طرح معدنکاری روباز بانگرشویژه به تعیین محدوده نهایی معدن در سال ۱۳۷۲ ارائه شد. اما بدلیل انکه طرح مذکور بهروش دستی تهیه شده و از زمان تدوین آن مدت زیادی گذشته است، ضرورت بررسی وبازنگری مجدد آن و به روز نمودن قیمت ها و شرایط بازار احساس گردید . در اولین گام، برای تهیه طرح جدید با استفاده از روشهای کامپیوتری، تمامی مقاطع قائم و افقی موجود با استفاده از نتایج اکتشافات جدید ونیز نقشه های حفریات زیر زمینی تصحیح و تکمیل شده است.پس از تجدید نظر در مقاطع قائم و افقی، مدل هندسی کانسار با ابعاد ۳۷۰ ضربدر ۷۱۲ ضربدر ۷۱۲ متر مکعب و در ۲۹۳۰۷۷ قطعه تهیه و سپس با در نظر گرفتن مسایل فنی – اقتصادی، مدل اقتصادی آن نیز اماده شده است. ابعاد قطعه ها در مدل هندسی کانسار با توجه به اطلاعات موجود و مطالعات انجام شده در زمینه مشخصات هندسی کانسار و خصوصیات ژئومکانیکی سنگ تعیین شده است. درمرحله بعد با کاربرد الگوریتم مخروط شناور سه بعدی، کاواک بهینه معدن ومشخصات اصلی آن تعیین شده است. بر اساس این طرح ارزش کاواک بهینه تقریبا ۲۹۰ میلیارد ریال و حجم عملیات معدن کاری بیش ۶ میلیون متر مکعب آب نسبت باطله برداری وزنی ۹:۱ براورد شده است.