سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راضیه محمد زاده – کارشناسی ارشد رشته بازسازی پس از سانحه دانشکده معماری و شهر سازی دانشگ

چکیده:

وقوع زلزله ها ی اخیردرایران ودیگرمناطق جهان که سبب خرابی و کشته شدن انسان های بیشماری گشته است مبین عدم کفایت ساختمان ها درتحمل نیروهای مخرب زلزله می باشد خسارتهای مشاهده شده درطول زلزله های جهان درشناخت فرم و سازه مناسب آموزنده می باشد باید آگاه بود که ناپایداری بناها فقط به دلیل ضعف سازه ای نیست بلکه ترکیب بندی حجم ها و فضاها هم موثرهستندبنابراین درمی یابیم که طراحی معماری درساختمان ممکن است ازدرجه اهمیت بالاترازسازه برخوردارگردد به دلیلی که شکل و فرم ساختمان تاثیرقطعی روی رفتاردینامیکی وتمرکزفشاردارند.