سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

امیرحسین امینی – کارشناس ارشد معماری
امیر سمیاری – کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده:

در طی قرن اخیر با رشد روز افزون شهرنشینی و با توجه به پیامدهایی که صنعت و مدرنیزاسیون درزندگی شهری به همراه داشته است، شاهد از بین رفتن بسیاری از فضاهای ارزشمند شهری و شکل گیری شتاب زده و نسنجیده فضای عمومی کنونی درشهرها و در پی آن ، حضور پدیده حومه نشینی بوده ایم.
کمبود و گاه فقدان مکان های ارزشمند طراحی شده در فضاهای شهری نیازمند توجه به این مهم و برنامه ریزی و طراحی مکان ها در مقیاس خرد و کلان است.
بدون شک با توجه به نقش مهمی که فضاهای عمومیشهری در جوامع بازی می کنند، تجدید و احیای فضاهای خوب شهری و خلق فضای مطلوب که پاسخگو به نیازهای شهروندی و همسایگی باشد لزوم خلق مکانی را که در آن افراد در تعامل با یکدیگر و جامعه قرار گیرند مطرح می سازد تا از این طریق به تثبیت جایگاه اجتماعی خود بپردازند، جایی که فرهنگ ها نمود می یابند و افراد علاوه بر برخورداری از خلوت مطلوب احساس قوی از حس و تجربه اجتماعی دارند.
فضاهای ارزشمند به شهر هویت می بخشند، در رفاه اجتماعی، جذب توریست و سودآوری اقتصادی موثرند و نقش بسزایی در ارتباط با شهروندان با محیط طبیعی و فرهنگی دارند و قدردانی و نظارت آنها را در برابر طبیعت افزایش می دهند.
بدون شک مبلمان شهری – که باید به اجزای تکمیل کننده فضاهای شهری و معماری منظر گرفته می شود که جهت ارائه خدمات وایجاد آرامش و آسایش هرچه بیشتر مردم در این فضاها به کار می روند – به عنوان کیفیتی معمارانه و خلاق در رشد مطلوب فضاهای ارزشمند موثر است.
در این مقاله سعی شده است تاخصوصیات مطلوب مبلمان شهری در طراحی بهینه فضابررسی گردد و نکات طراحی و راهکارهای موثر در طراحی آن ارائه شود.
خصوصیات مشترک در طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری، نکات طراحی و معرفی نمونه های موفق مورد بررسی قرار می گیرند.