سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور شیرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
علی اصغر عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آینده‌پژوهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مدیریت، علم و فناوری

چکیده:

طراحی منظر برازنده یکی از روش های طراحی مسیر رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب در برنامه ریزی راهبردی است. در مقاله حاضر طراحی منظر برازنده با دو روش پس نگری و سناریونویسی از روش های آینده پژوهی ترکیب شده است. نتیجه آن تنظیم الگوریتمی است که موجب می شود مدیریت و تخصیص منابع برای حصول اهداف و نتایج، کارایی و اثربخشی داشته باشد.