سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور شیرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برنامه های توسعه رکنی اساسی برای دستیابی به اهداف ملی و اثربخشی فعالیتهای مدیریت عالی کشور است با محور قرار گرفتن فرایند برنامه ریزی و تدوین برنامه های منتج از آن، امکان پیگری مستمر اهداف کلان برای رسیدن به چشم انداز مطلوب فراهم می گردد. پس از تدوین چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی و اعلام محورها و الزامات برخواسته از چشم انداز نظام برنامه ریزی در کشور مبتنی بر رویکرد راهبردی ( استراتژیک) توسعه یافته است. دراین مقاله به موضوع برنامه ریزی توسعه کشور از دیدگاه طراحی منظر تطبیق پرداخته می شود منظر تطبیق بخشی از نظریه سیستمهای پیچیده تطبیقی است رسیدن وضعیت مطلوب از وضع موجود در یک افق بلند مدت مستلزم داشتن برنامه های میان مدت است که حصول وضع مطلوب را میسر سازند دراین مقاله به کمک یک نظام ریاضی – منطقی نحوه پیوند بین پارامترهای کلیدی افق بلند مدت با متغیرهای برنامه های میان مدت برشمرده خواهد شد. دراین فرمولبندی تنظیم پارامترهای کلیدی سیستم و طراحی منظر تطبیق مورد تاکید قرار گرفته است در نهایت نمونه کاربرد آن در بخش علوم، تحقیقات و فناوری مبتنی بر چهار مولفه آموزش عالی، تحقیقات، فناوری، و توسعه زیرساختها مورد توجه قرار گرفته است.