سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق – قدرت در فناوریهای دفاعی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهدی دادخواه – Department of Electrical Engineering and avionics Malek ashtar university of Technology Shahin shahr-esfahan
علیرضا صدوقی –

چکیده:
در صنایع دفاعی و غیردفاعی نیروی محرکه کمپرسورها،پمپ ها و هواکشها عمدتاً توسط موتور های الکتریکی تامین میشود. یکی از پراستفاده ترین موتورها در این صنایع موتورهای القایی هستند که در موتورهای کوچک بازدهی درحدود 30 الی 70 درصد دارند. ضریب قدرت این موتورها حدود0/5-0/8میباشد که این مساله باعث بروز مشکلاتی درسیستم الکتریکی می شود. این مقاله روشی را برای رسیدن به ضریب قدرت واحد، بدون تغییر در ساختار اصلی موتور را ارائه میدهد که با قرار دادن آهنربا در ساختار رتور، این موتور را به موتور سنکرون مغناطیس دائم خط راه انداز تبدیل میکند. ابتداپارامترهای موتور القایی را مورد بررسی قرار داده و سپس با استفاده از یک الگوریتم مناسب ترین آهنربا را برای تبدیلموتور به موتورLSPMSMبا آهنربای درونی از نوع اسپوکی بدست آورده و این موتور را با موتور القایی اولیه از نقطه نظر ضریب قدرت و بازدهی مقایسه کردیم. نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ماکسول به روش اجزا محدود عملکرد بهتر موتور طراحی شده را در مقایسه با موتور القایی نشان داده است