سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد اسدیان قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی حاجیلوی – دانشیار
محمدسعید سیف – دانشیار

چکیده:

امواج ناشی از باد یکی از پدیده های پیچیده اقیانوس ها هستند و معادلات حاکم بر این امواج به خصوص در حالتهایی که عبارتهای غیر خطی نیز در نظر گرفته می شوند بسیار پیچیده می باشند.از این رو نقش موجسازها درشبیه سازی امواج در آزمایشگاه های دریایی بسیار مهم جلوه می کند. دربیشتر آزمایشهای مربوط به سازه های شناور و یا سازه هایی که به بستر دریا متصل هستند و یا مطالعات مربوط به سواحل از حوضچه کشش که در انتهای آن یک موجساز قرار گرفته است، استفاده می گردد.
حرکت امواج، شرایط ایجاد آنها و قدرت مورد نیاز برای تولید امواج از روی تئوری خطی موج به خوبی تعیین می گردد. ازآنجایی تحلیل امواج منظم، ساده تر و امکان پذیر تر است معمولا امواج از نوع منظم درنظر گرفته شده وسپس امواج نامنظم از ترکیب این گونه امواج بدست می آیند. در این مقاله به بررسی و تشریح عملکرد موجساز لولایی و همچنین نحوه ایجاد امواج منظم در آبهای عمیق پرداخته می شود.