سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عنایت اله دزیانی – عضو هیئت علمی دانشکده و آموزشکده فنی مشهد
سیدجواد میرزائیان – دانشجوی کارشناسی ساختو تولید ، دانشکده فنی شهید منتظری مشهد

چکیده:

در حال حاضر دستگاههای اندازه گیری منحنی اینولوت چرخدنده با دو مکانیزم عمل می نمایند. در روش های سنتی ساز وکار ساده مکانیکی استفاده شده که با دقت محدود اندازه گیری را انجام داده و امکان ثبت اطلاعات وتحلیل انها موجود نیست.در دستگاههای جدید و پیشرفته ، یک دستگاه اندازه گیری مختصات ویژه برای اندازه گیری تقریبا تمام پارامترهای چرخدنده پیش بینی شده وقیمت اندازه گیری به شدت افزایش می یابد.در این مقاله یک مکانیزم ساده پیشنهاد شده که با کمک انکودر های دورانی تغییرات زاویه پراپ متصل به سطح دنده متناسب با تغییرات زاویه ای دندانه اندازه گیری می شود.اطلاعات اندازه گیری شده به کامپیوتر منتقل شده و با استفاده ازروابط مبتنی براصول ایجاد منحنی اینولوت، مقادیر تئوری متناظر با مقادیر اندازه گیری شده مقایسه می گردد .رابطه دقت اندازه گیری با عملکرد انکودرها مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که دقت بدست امده برای منحنی اینولوت که در بیشتر چرخدنده های صنعتی استفاده می شود در محدوده قابل قبول قرار دارد.