سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا کمالی –
فرهنگ هنرور –

چکیده:

در هر تست غیرمخرب اطلاعات برداری از روی قطعه کار طوریکه الزامات اطلاعات برداری صحیح را برآورده سازد گزینه ای بسیار مهم می باشد . از آنجایی که هر فرآیند تست غیرمخرب جهت کسب اطلاعات از ساختار قطعه کار دارای الزاماتی می باشد فلذا در حین طراحی هر فرآیند تست غیرمخرب جهت اطمینان از صحیح بودن اطلاعات خام، بایستی آن الزامات را در مکانیزم طراحی شده لحاظ نمود. در این مقاله کاربرد یک روش تست فراصوتی جهت ارزیابی قطعه کار کامپوزیتی بحث شده است . یکی از کاربردهای مهم کامپوزیتها در صنایع هوا فضا پوشاندن بدنه های ماشینهای پرنده با آنهاست . پوشش های کامپوزیتی مورد نظر از نوع (Glass Fiber Reinforced Plastic) G.F.R.P می باشد که در اشکال پیچیده ساخته می شوند و قرار گرفتن صحیح لایه ها و در کل استحکام ساختار برای قطعه کاری که تحت نیروهای آیرودینامیکی بالایی قرار دارند دارای اهمیت فوق العاده ای است . در این مقاله چگونگی طراحی مکانیزمی برای اطلاعات برداری درست از ساختار بروش آزمون فراصوتی (Ultrasonic testing) مورد بحث قرار خواهد گرفت و چندین نمونه کامپوزیتی هم مورد آزمایش قرار گرفته که نتایج در این مقاله ارائه شده است . این نتایج حاکی است که قطعات با اشکال هندسی پیچیده را می توان با سرعت زیاد و بطور درست بازرسی کرده و انو اع عیوب را شناسایی نمود