سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اردشیر نعمت پژوه – کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

چکیده:

طراحی مکانیزم گسترش تعاونی های بهداشتی و درمانی به این معنی است که تصمیم بگیریم موانع موجود بر سر راه تشکیل و فعال شدن تعاونی ها چگونه برطرف شود.
چه موانعی وجود دارد و این موانع چگونه باید برطرف شود تا تعدادواحدهای بهداشتی و درمانی در سطح کشور افزایش یابد و نیز کیفیت کار آنها را بالا رود.
طراحی مکانیزم گسترش تعاونی های بهداشتی و درمانی به این معنی است که تصمیم بگیریم به منظور تحقق هدف سلامت جامعه و بهبود وضعیت شغلی فارغ التحصیلان و بالا رفتن درآمد آنها چه سیاستهایی به مرحله اجرا در بیاید. تعیین و انتخاب اهداف و سیاستها جزیی از کار طراحی می باشد.
برای تعیین و انتخاب اهداف و سایستها روشهایی وجود دارد که می توان یکی از آنها را انتخاب نمود.
طراحی مکانیزم گسترشتعاونی های بهداشتی و درمانی به این معنی است که تصمیم بگیریم برای فعال شدن واحدهای تعاونی در مناطق شهری چه تسهیلاتی برقرار شود.
یارانه های دولتی چگونه تخصیص داده شود و هزینه گردد.
یارانه های غیر دولتی چطور؟
همچانکه می دانیم در بخش بهداشت و درمان هم یارانه های دولتی و هم یارانه های غیر دولتی وجود دارد. یارانه های دولتی کدامها هستند و چگونه می توان آنها را به سمت تعاونی های بهداشتی و درمانی هدفمند نمود. یارانه های غیر دولتی چطور؟
ما می بایست تعیین نماییم چه تغییراتی در روش توزیع یارانه ها چه دولتی و چه غیر دولتی صورت بگیرد.
طراحی مکانیزم گسترش تعاونیهای بهداشتی و درمانی به این معنی است که تصمیم بگیریم کار تمرکز زدایی در پهنه سرزمین چگونه انجام شود.
کار انحصار زدایی چگونه انجام شود، همچنین سیاست مقررات زدایی در رابطه با بخش بهداشت و درمان چگونه به مرحله اجرا در بیاید.
می بایست تصمیماتی در رابطه با چگونگی تامین و تخصیص منابع در سطوح منطقه اتخاذ کنیم. بعنوان مثال تصمیم بگیریم اختیارات استانها در زمینه انتشار اوراق مشارکت چگونه افزایش پیدا کند.
فقط افزایش اختیارات مهم نیست بلکه چگونگی افزایش اختیارات از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.
طراحی مانیزم گسترش تعاونیهای بهداشتی و درمانی به این معنیست که تصمیم بگیریم امکانات و تاسیسات بهداشتی ودرمانی چگونه توسعه یابد. توسعه امکانات و تاسیسات بهداشتی درمانی یک موضوع است و تامین امکانات و تاسیسات موضوع دیگر.
ما می بایست تعیین نمائیم بمنظور تحقق هدف سلامت جامعه و هدف بهبود وضعیت شغلی فرغ التحصیلانبالا رفتن درآمد آنهاچه تغییراتی در روش تامین امکانات و تاسیسات بهداشتی و درمانی صورت بگیرد. علاوه بر آن، امکانات و تاسیسات فوق چگونه توسعه یابد.
طراحی مکانیزم گسترش تعاونیهای بهداشتی و درمنی به اینمعنی است که تصمیم بگیریم روش توزیع و صادرات دارو چگونه بهبود یابد.
شرکتهای تعاونی دارو پخش چگونه تشکیل و فعال شوند. داروخانه های تعاونی چطور؟
شرکتهای تعاونی صادرات دارو چگونه تشکیل شوند و چگونه فعالیت نمایند و کیفیت کار خود را بالا ببرند.
طراحی مکانیزم گسترش تعاونیهای بهداشتی ودرمانی به این معنی است که تصمیم بگیریم روش صادرات خدمات بهداشتیو درمانی چگونه بهبود یابد.
این تعاونی ها چگونه تشکیل شوند و برای بالا بردن کارایی خود و بهبود وضعیت درآمدی اعضا با کدام دستگاه ها باید ارتباط برقرار کنند و برای بازاریابی و پیدا کردن کار در کشورهای دیگر جه اقداماتی باید انجام دهند.