سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریده قاسم پور – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران
حسین بهمنیار – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدجابر صفدری – استادیار دانشگاه سمنان و عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

یکی ازمهمترین تکنیکهای جداسازی پس از تقطیر، استخراج مایع – مایع می باشد. تماس دهنده های میکسر ستلر نیز یک نوع استخراج کننده مایع – مایع می باشند. میکسر ستلر ها بدلیل بوجود آوردن سطح تماس بالا میان قطرات فاز پراکنده و فاز پیوسته، بازده بالایی دارند. همچنین مراحل این نوعاستخراج کننده از یکدیگر مستقل بوده، بنابراین انالیز آنها آسان می باشد. در این کار تحقیقاتی میسکر ستلر مدل عمودی هانسون – کی برای اولین بار در ایران طراح وساخته شده است . سپس به بررسی موجودی فاز پراکنده در ستون مزبور و در سیستمهای بدون انتقال جرم پرداخته شده است. تاثیر پارامترهای هیدرودینامیکی دور همزن، کشش بین فازی و دبی فازهای پراکنده و پیوسته بر روی هلداپ بررسی شده کهپس از انجام آزمایشات متعدد چنین مشاهده شده است که با افزایش دور همزن و یا دی فازهای پراکنده و پیوسته موجودی فاز پراکنده افزایش و با افزایش کشش بین سطحی میازن آن کاهش می یابد. منحنی تغییرات هلداپ بر حسب سرعت همزن، منحنی S شکل و متناسب با توان سوم دور همزن می باشد.