سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید ابراهیمیان – کارشناس ارشد تهران – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهن
مسعود میرزایی – استادیار تهران – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی

چکیده:

در این مقاله پارامترهای طراحی نازل توپی دار تقارن محوری فراصوت برای یک وسیله نقلیه هوایی بررسی شده، سپس جزئیات مربوط به طراحی نازل ارائه شده است. اجزاء کلی هندسه طراحی شده، شامل پروفیل آیزنتروپیک و نازل درونی، متشکل از دو بخش همگرا و گلوگاهی می ‏باشد، که برای نسبت فشار ۳۲ (برابر نسبت فشار محفظه احتراق به فشار محیط) با استفاده از یک کد کامپیوتری تدوین شده، به دست آمده است. همچنین برای بررسی صحت طراحی صورت گرفته، تحلیل دینامیک سیالاتی نازل توپی دار انجام، و نتایج آن با مقادیر طراحی مقایسه شده است. در انتها نیز اثرات پارامترهای طراحی روی عملکرد نیروی تراست مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نازل طراحی شده از عملکرد مطلوبی برخوردار می ‏باشد.