سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدکریم طالبی – اداره کل جهاد خودکفایی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
داوود بابایی – اداره کل جهاد خودکفایی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

بیش از ۳۰۰۰ ایستگاه در سطح کشور برای پوشش برنامه های تلویزیونی موجود می باشد . به دلیل لزوم رو در رو بـودن آنتن ایس ـتگاه و آن ـتن من ـازل جه ـت دریاف ـت سیگن ـال ها و همچـنین زیر پ ـوشش بردن مناطق دوردست، ایستگاه های تلویزیونی در بلندترین نق اط و در ارتفاعات صعب العبور و دور از دسترس احداث می گردند .
برای تأمین برق این قبیل ایستگاه ها با شبکه برق سراسری ، باید از خط انتقال طولانی استفاده نمود که نتیجه آن افت ولتاژ، نوسانات و برخورد صاعقه با خط انتقال می باشد که باعث قطعی های طولانی، سوختن تجهیزات و صرف هزینه های زیاد جهت تعمیرات می شود . استفاده از استابلایزر، برق گیر، ترانس های ایزوله کمک چندانی به رفع مشکل ایستگاه ها ننموده است .
استفاده از سیستم انرژی خورشیدی در بسیاری موارد تنها راه حل غلبه بر مشکلات مذکور می باشد . علاوه بر صرفه اقتصادی و بازگشت کوتاه مدت سرمایه اولیه، با مشکلات ناشی از استفاده از خطوط انتقال برق مواجه نخواهیم شد .
در این مقاله مشخصات ایستگاه هایی که به لحاظ اقتصادی و فنی شرایط اجرای پروژه انرژی خورشیدی را دارند بیان می شود، و ضمن گزارش نحوه اجرای پروژه انرژی خورشیدی یک ایستگاه نمونه، فرمول ها و مراحل کلی انجام پروژه انرژی خورشیدی به تفصیل بیان خواهد شد .