سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی
سید علی سیادت – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در زمینه طراحی نرم افزارهای آموزشی همراه اختلاف نظر زیادی میان متخصصان آموزش و برنامه نویسان وجود داشته است. هر یک از این دو تلاش نموده اند به گونه ای نظر خود را به دیگری تحمیل کنند. نتیجه چنین اختلاف نظرهایی به وجود آمدن الگوهایی تک بعدی و ناکارآمد در زمینه طراحی و تولید نرم افزارهای آموزشی بوده است. اما باید توجه داشت که طراحی نرم افزار آموزشی فعالیتی تیمی می باشد که همه متخصصان درگیر در آن باید بصورت هماهنگ و به موازات یکدیگر عمل کنند. تنها با در نظر گرفتن اصول فنی و اصول آموزشی در کنار یکدیگر است که می توان نرم افزاری قابل استفاده در کلاس های درس طراحی نمود. در تحقیق حاضر با یک رویکرد توصیفی و تحلیلی به ارائه الگویی جهت طراحی نرم افزارهای آموزشی پرداخته شده است. بررسی مفاهیم و اصول نظری طراحی و تولید نرم افزارهای آموزشی، ارائه چارچوب ها و الگوهای طراحی و ساخت یک الگوی مناسب طراحی نرم افزار بر مبنای اصول آموزشی از جمله مسائلی هستند که در این مقاله مورد تبیین قرار گرفته اند. بر مبنای الگوی ارائه شده، یک نرم افزار آموزشی کارآمد باید بر مبنای سه محور اصلی تعامل رایانه و دانش آموز، زمینه و سابقه آموزشی و مدیریت اختصاصی مواد یادگیری طراحی شود. در جریان طراحی نرم افزار باید طراح به شناسایی مدل دانش آموزی، نیاز سنجی و تدوین هدف های آموزشی، انتخاب و سازماندهی محتوا و طراحی استراتژی های آموزشی بپردازد و ضمن طی فرایند در تمام زمان ها سیستم ایجاد شده را مورد ارزشیابی و در صورت نیاز تجدید نظر قرار دهد.