سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد علی صارمی نایینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه تهران
محمد رضا اختصاصی – رئیس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد
عبدالله صارمی نایینی – کارشناس کامپیوتر و دبیر آموزش و پرورش استان اصفهان

چکیده:

محاسبه اندیسهای مورفومتری در مطالعات رسوب شناسی به ویژه رسوب ناشی از فرسایش بادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد به گونه ای که با در اختیار داشتن این شاخصها میتوان تصویر نسبتا مناسبی از وضعیت رسوب در منطقه ارائه نمود و در نهایت در خصوص تعیین روند رسوبگذاری و همچنین تخمین دوری یا نزدیکی منطقه به نقاط برداشت اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تکرار مداوم محاسبات برای هر نمونه رسوب تلاش شد تا با ارائه برنامه دانهسنج GRgraph2.0 اختصاصی – صارمی ۱۳۸۴ علاوه بر کاهش زمان اجرای عملیات و همچنین به حداقل رساندن خطاهای احتمالی این امکان برای کارشناسان فراهم گردد تا در حداقل زمان ممکن به بررسی نمونه خاک یا رسوب مورد نظر پرداخته و گزارش مناسبی از وضعیت مورفومتری نمونه خود تهیه نماید.