سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید علی طاولی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان – دانشکده فنی
حمید حاجیعلی زاده – دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان – دانشکده فنی
علیرضا صداقت – دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان – دانشکده فنی

چکیده:

چند فاکتور مهم برای طراحی و ساخت قطعات وجود دارد از جمله طراحی بر اساس خصوصیات فیزیکی ، مکانیکی ، حرارتی ، الکتریکی و روش ساخت و شکل هایی که ماده می پذیرد طراحان به تنهایی نمی توانند بر این گستره از خواص و خصوصیات مواد احاطه داشته باشـند لذا به افراد با تجربه و متخصص در این زمینه نیاز دارند تا بتوانند با استفاد ه از تجربیات آنان قطعه مورد نظر راطراحی کننـد و بـه مرحلـه ساخت برسانند مشکل از اینجا آغاز می شود که این افراد با تجربه بازنشسته شده و تعداد آنان در صنعت کاهش یافته و اطلاعات ذی قیمت آنان بلا استفاده می ماند لذا برای حفظ و نگهداری این اطلاعات ارزشمند و همچنی ن به منظور جایگزین کردن افراد با تجربه و متخصـص ، سیستم های خبره کامپیوتری باید عملیاتی شوند تا با مشاوره ای که می دهند نیاز به این افراد به حداقل ممکن برسد . بر اساس نیازهای فوق الذکر نرم افزار مشاوره ای نیمه هوشمند G.M.S.) یا (Guilan Material Selection به عنوان یـک نـرم افـزار مشاوره ای که قابلیت همفکری با مهندسان طراح را دارد طراحی و ساخته شده است . این نرم افزار قادر است در زمینه های انتخـاب مـواد مهندسی به طراحان کمک شایانی بنماید .