سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هومن مستحسن – شرکت متن – بخش دانش فنی ایران
سوزان جامبرصادقی – شرکت متن – بخش دانش فنی ایران

چکیده:

با توجه به اثبات لزوم و ضرورت دیدگاه سیستماتیک به فرآیند نوآوری و توسعه تکنولوژی ناشی از تحقیقات صورت گرفته و تجارب کشورهای دیگر و مطرح شدن راهکاری تحت عنوان سیستم نوآوری ، در این مقاله کارکردهای مختلف این سیستم که شامل سیاستگذاری تکنولوژی، تأمین منابع مالی و تسهیل تحقیقات و نوآوری، تحقیق و توسعه، کارآفرینی تکنولوژی،توسعه منابع انسانیتکنولوژیک و انتشار ( اشاعه ) تکنولوژی می شود در صنعت برق ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . با توجه به شناخت حاصله و دیدگاههای صاحبنظران این صنعت، فعالیت های مختلف مورد نیاز صنعت برق از دیدگاه توسعه تکنولوژی در چارچوب کارکردهای اصلی سیستم نوآوری تعیین گردیده و مسئولیت های مرتبط با این فعالیت ها پیشنهاد گردیده است . جهت عملکرد مناسب این سیستم، تعاملات بین بازیگران آن شامل تعاملات سیاستگذاری و نظارت، مشاوره، همکاریهای فنی و علمی و تأمین منابع مالی در نظر گرفته شده و شبکه همکاریهای تکنولوژیک بین
نهادهای پیشنهادی ترسیم گردیده است .