سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هدایت کارگر شورکی – رئیس گروه تشکیلات و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد

چکیده:

وجودنظامهای دقیق، جامع و معتبر مدیریت عملکرد، بعنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی سازمانها و جوامع، مرهون و نیازمند فراهم سازی زیر ساختها و الزامات ویژه ای است که خصوصا در سطح دستگاه های دولتی، ایجاد، حفظ و گسترش آنها محتاج برنامه ریزی، عزم و حمایتی گسترده محسوب می شود. در این مقاله کوشش بر انست که با بهره گیری از مدل عمومی بهبود بهره وری و ضمن ایجاد تعدیلات و اصلاحات لازم، فلسفه پیاده سازی نظام جامع مدیریت عملکرد از طریق تکنیکهای چرخه بهره وری پیگیری گردد. از این رو در بخش نخست مقاله به بیان مختصری از اهمیت، ویژگیها و مراحل استقرار نظام مدیریت عملکرد پرداخته می شود و در بخش دوم تلاش می شود تا ضمن بیان پاره ای از مهمتری ویژگیها و تفاوتهای خاص بهره وری خدمات دولتی و پس از بیان تعریفی جامع از بهره وری در حوزه خدمات عمومی، نسبت به ارائه راهکارهایی عملیاتی جهت پیاده سازی غایتهای مطمع نظر طراحان نظام فراگیر مدیریت عمنلکرد در این عرصه اقدام شود.