سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهین اسفراینی – پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزا

چکیده:

هدف از بررسی این موضوع، شناخت وضعیت خدمات رسانی در قالب خدمات زیربنایی آموزشی، فرهنگی – مذهبی، وزشی، بهداشتی- درمانی و رفاهی ، تولیدی و اداری و سیاسی انتظامی است .روش تحقیق مطالعه اسنادی گزارشات و متون و مراجعه به مراکز بخشداری مرکز و شوراهای مربوط می باشد و در نهایت پیش بینی مکانهای استقرار خدمات را در محدوده مورد مطالعه صورت می گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که محدوده موردمطالعه، از اکثر خدمات شهری که در بالا ذکر شده است،بی بهره،یا در حد بسیار ناچیزی بهره مند می باشد.- عبدی نژاد(۱۳۸۳) در مقاله ای بت عنوان«نقش حاشیه نشینی در بروز نا امنی» ابتدا به بررسی عوامل موثر در پیدایش حاشیه نشینی با تکیه بر نظریات شهر نشینی پرداخته است که عوامل چون مهاجرت، پایین بودن سطح مهارت و تحصیلات مهاجرین،تراکم جمعیت، ساختار نامناسب بازار کار،توزیع نامناسب و تمرکز گرایی در امکانات شهری را از عوامل مرتبط با پدیده حاشیه نشینی دانسته است. سپس به تاثیر پدیده حاشیه نشینی در بروز نا امنینهایی چون به ناامنی شغلی، اقتصادی،سیاسی و قضایی پرداخته است که در مجموع حاشیه نشینی امنیت حاشیه نشینی امنیت اجتماعی حاشیه شهرهر را به شدت تحت الشعاع قرار می دهد.