سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی دیواندری – دانشیار دانشگاه تهران، مدیر عامل بانک ملت – دکترای مدیریت استراتژیک،
محمدابراهیم محمدپورزرندی – استادیار دانشگاه، ریاست مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت – دکترای م
کوکب شریفی – کارشناس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت – فوق لیسانس مدیریت صنعتی

چکیده:

پیچیدگی محیط در عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری را بیش از پیش اشکار نموده است. از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه مدیریت عملکرد جامع،قابل اعتماد و انعطاف پذیر است تا با توسل بر آن، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست اورند و بر اساس آن استراتژیهای صحیحی را اتخاذ نمایند. یکی از مدل های کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان می پردازد، مدل کارت امتیاز متوازن است. همچنین مدیریت بر مبنای هدف یک شیوه مدیریت عملکرد است که اهداف سازمان را در قالب اهداف قابل اندازه گیریتعریف میکند، به نحوی که این اهداف به هدفگذاری کلی سازمان کمک می کند. هدف این مقاله ارائه یک مدل تلفیقی با رویکرد مدیریت بر مبنای هدف و کارت امتیاز متوازن می باشد. بر اساس این مدل با توجه به چشم انداز، ماموریتها و اهداف کلان بانک استراتژی ها از طریق مدل کارت امتیاز متوازن تدوینگردیده و از طریق هدفگذاری مدل مدیریت بر مبنای هدف انجام گرفته و بر اساس مکانیزم منسجم نظام ارزیابی استراتژی طراحی و اجرائی گردیده است و توسعه آن با یادگیری استراتژیک در سطوح مختلف سامزان مورد استفاده قرار گرفته است.