سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاوه محمد سیروس – مدیرعامل شرکت مدیریت و برنامه ریزی صنایع و انرژی مبنا عضو هیئت علمی دا
علی اندایش – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرک
امیرحسین صبورطینت – مدیرمهندسی شرکت مدیریت و برنامه ریزی صنایع و انرژی مبنا دانشجوی کارش

چکیده:

بسیاری از شرکت های با عملکرد برتر در عرصه رقابت، بخش عمده موفقیت خود را مدیون فعالیت های نوآورانه ای هستند که در بسیاری از موارد بر توانمندی های تکنولوژیکی مبتنی است. امروزه خلق محصولات، فرایندها و خدمات جدید، منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی شناخته می شود. در نظریه پردازی های مدیریت نوین اشاره شده که هر سازمانی به یک شایستگی محوری نیاز دارد که همان نوآوری است. نوآوری به عنوان یکی از مزیت های رقابتی اصلی در کشورهای پیشرفته ایفای نقش می نماید و چنانچه کشورهای جهان سوم توجه لازم را به این موضوع نداشته باشند، شکاف میان این کشورها هر روز گسترده تر می شود. نظامی که با در نظر گرفتن استراتژی ها و اهداف شرکت، خلق، حفظ و توسعه محصولات، فرایندها و خدمات جدید به منظور کسب مزیت های رقابتی را هدایت می نماید، نظام مدیریت تکنولوژی نامیده می شود. استراتژی تحقیق و توسعه، بخشی محوری در نقشه راه طراحی استراتژی تکنولوژی محسوب می شود که بر ایجاد و توسعه توانمندی های نوآوری به منظور تسهیل اهداف تکنولوژیکی تمرکز دارد استراتژی تحقیق و توسعه طبق و تعاریف مطرح«تعریف مجموعه پروژه های تحقیق و توسعه مورد نیاز در دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه اکتساب تکنولوژی های ضروری در چارچوب استراتژی کلی شرکت» است. استراتژی تحقیق و توسعه در بسیاری موارد نتیجه طبیعی استراتژی سازمان و نیازمندی های تکنولوژیکی است. این مقاله نتایج فعالیت های تحقیقاتی در خصوص شناسایی و عرضه یابی الگوهای تدوین استراتژی های تحقیق و توسعه با تکیه بر ضرورت یکپارچگی با استراتژی تکنولوژیکی و همراستایی با استراتزی کسب و کار را در قالب ارائه و تشریح نقشه راهنمای تدوین استراتژی های تحقیق و توسعه برای سازمان های ایرانی مبتنی بر استراتژی تکنولوژی منعکس می سازد.