سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – دانشگاه علم وصنعت ایران
عباس سقایی – دانشگاه علم وصنعت ایران
کامران پی نبر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

امروزه فرایندهای بسیاری وجود دارند که با استفاده از فن آوری مدرن یا متدولوژیهای کیفی ( مانند شش سیگما ) قابلیت فرایند خود را در تولید محصولات نامعیوب افزایش داده اند .
در چنین فرایندهایی استفاده از نمودارهای کنترل وصفی درصد محصولا ت معیوب و تعداد محصولات معیوب ) p و ) np باعث بروز ایراداتی می گردد که منجر به کاهش کارایی نموارهای کنترل خواهد شد . به منظور برطرف ساختن این ایرادات انواع متفاوتی از نمودارهای کنترل شمارش مجموع انطباق (CCC) . پیشنهاد گردیده است . اما نمودارهای فوق درحالات مختلف فرایند عملکرد مناسب و یکنواختی را از خود نشان نمی دهنددر این مقاله ضمن بررسی روشهای متعدد نمودارهای کنترل شمارش مجموع انطباق (CCC) ، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نمودار کنترل
شمارش مجموع انطباق (CCC) جدیدی طراحی گردیده و عملکرد آن با سایر نمودارهای (CCC) مقایسه گردیده است .