سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا شریفیان – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
علی یزدان پناهی – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
رسول علی زرگر – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده:

افزایش پایداری سیستم قدرت، با طراحی هماهنگ pssو یک جبران کننده وار استاتیکی مبتنی بر پایدار ساز، در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. مشکل طراحی همزمان تحریک و کنترلرهای مبتنی بر svc روی یک رنج وسیعی از شرایط بارگذلری وساختار سیستم، به عنوان یک مشکل بهینه سازی با مقادیر ویژه مبتنی بر تابع هدف فرمول شده است و الگوریتم ژنتیک با کد حقیقی برای جستجوی بهینه پارامترهای کنترل کننده بکار برده و پایدار ساز پیشنهادی را روی یک سیستم قدرت متصل به شین بی نهایت، آزمایش شده است. نتایج شبیه سازی غیر خطی و آنالیز مقادیر ویژه ، تاثیر گذاری و نیرومندی روش پیشنهادی را روی رنج وسیعی از شرایط بارگذاری را نشان میدهد.