سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا خانمحمدی خرمی – شرکت تولی پرس
علی کارگزی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرحسین فرساد – شرکت تولی پرس

چکیده:

یکی از روشهای انتقال جامدات با مش سایز ۱۰۰ به بالا و چسبندگی زیاد که بوسیله سیستمهای انتقال دهنده متداول، قابل انتقال نیستند، استفاده از یک محیط انتقال مثل گاز یا مایع می باشد که معمولا اولی هوا و دومی آب می باشد. در این مقایسه، به بررسی روش دوم می پردازیم. در واقع زمانی که پس از انتقال، فرصت جداسازی و یا هموزن سازی نداریم، در این صورت باید قبل از انتقال محلول هموژنی درست شود، برای رسیدن به این هدف و با توجه به سبک بودن ذرات و قابلیت ته نشینی،مخزن و همزن مربوط به این کار باید دارای قابلیتهای زیر باشد.
۱- مخلوط کردن جامد و مایع در کمترین زمان (با توجه به اپتیمم دور همزن)
۲- هموژن کردن محصول
۳- هموژن نگهداشتن محلول نهایی (جلوگیری از ته نشینی)
برای رسیدن به این اهداف باید آب و جامد در داخل یک مخزن مجهز به ابگردانهای (۷) شکل و همزن توربینی که به ما جریان محوری می دهد، مخلوط کنیم که با توجه به مخزن و نوع همزن، مخلوط به حالت هموژن در می آید. تا وقتی که به محل مصرف رسید، از نظر میزان جامد، لحظه اول و وسط و آخر یکسان باشد. در این مقاله اصول طراحی مخزن – همزن و آبگردانها برای محلولهای سوسپانسیونی اشاره شده است.