سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مهران میرشمس – استادیار دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد فخاری مهرجردی – کارشناسی ارشد مهندسی دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
سید حسن میری رکن آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
امیرعلی نیکخواه – استادیار دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

کنترلر B-Dot یک قانون کنترلی ساده جهت حفظ ماهواره از چرخش های ناخواسته می باشد. این کنترلر با استفاده از عملگرهای مغناطیسی سرعت زاویه ای ناخواسته ی ماهواره را مستهلک می کند. قانون کنترلی این کنترلر بر اساس محاسبه ی سرعت تغییرات اندازه گیری های مغناطیس سنج می باشد. مغناطیس سنج قادر به اندازه گیری بردار میدان مغناطیسی زمین در دستگاه مختصات بدنی ماهواره می باشد. میکروماهواره ی مفروض جهت نشانه روی به سمت زمین با مدار نزدیک به سطح زمین می باشد. عملگرهای گشتاور دهنده ی مغناطیسی فقط در مدارهای نزدیک به سطح زمین به علت قویتر بودن میدان مغناطیسی زمین مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله شامل دو بخش می باشد. بخش اول مختصری از مبانی اولیه در باب تنوع کنترلرهای مغناطیسی و محاسبه قانون کنترلی B-Dot به روش هندسی با استفاده از دو عملگر مغناطیسی در راستای دو محور مختصات می باشد. بخش دوم شامل تحلیل نتایج شبیه سازی برای عملکرد ماهواره ی مفروض با کاربرد کنترلر B-Dot می باشد.