سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ک کولاوردی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا
م فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا
و ولیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا
ح پاکدل – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا

چکیده:

یکی از راه های شناخت و سنجش از دور مناطق مختلف، بدون استفاده از ماهواره های مدار پایین، به کاربری هواپیمای با خصوصیت ارتفاع پرواز و مداومت پروازی زیاد می باشد. اولین گام بر کسب فناوری مورد نظر، ایجاد گامی میانی برای تحقق این امر است. در این نوشتا، طراحی یک هواپیمای بدون سرنشین با نسبت منظری بال زیاد با نام غراب مد نظر قرار داده شده است تا با بررسی چالش های پیش روی یک پرنده بدون سرنشین در حوزه میل (MALE) به نقاط حساس طراحی دست یابیم. به این منظور پس از بررسی نیازمندی ها، آنالیز تهدید و مشخص کردن ماموریت، سناریو پروازی را مشخص کرده و پس از آن مطابق با روش ارتقاء یافته راسکم در طراحی هواپیماهای بدون سرنشین، به طراحی مشخصات این پرنده پرداخته شده است و در پایان یک نمونه مدل اولیه ساخته شده از این پرنده ارایه شده است.