سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا مجدزاده – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران
شهرام جاویدی – کارشناس ارشد، مهندسی رودخانه، اداره کل امور آب لرستان، خرم آباد

چکیده:

حفاظت سواحل رودخانه در برابر فرسایش و تخریب ناشی از جریان آب با استفاده از آب شکن ها ازجمله روش های متداول در مهندسی رودخانه تلقی می شود. آب ش کن ها به لحاظ ساختار، سازه ای ساده و قابلیت سازگاری با شرایط متنوع رودخانه ای با تعدیل شرایط هیدرولیکی و ایجاد جریان آرام، قدرت فرسایش آب و توان حمل مواد رسوبی را کاهش داده و زمینه مساعدی برای رسوب گذاری و تثبیت کناره ها فراهم می آورد . آب شکن ها برحسب مور د و شرایط رودخان های و اهداف مورد نظر در شکل ها و انواع مختلف طراحی و احداث می گردد.رودخانه کشکان در استان لرستان یکی از شاخه های مهم و پرآب حوزه آبریزکرخه می باشد. این رودخانه در بازه مجاور روستای بزرگ مورانی سبب فرسایش شدید کناره گردیده و علاوه بر از بین بردن زمین های مستعدکشاورزی، نقاط جمعیتی را مورد تهدید قرار داده بود . بنابراین، پس از اجرای ناموفق چند طرح از جمله دیوار سازی، اهداف ساماندهی آن با استفاده صحیح از پارامترها و شرایط هیدرولیکی و مورفولوژیک با طراحی و اجرای مناسب اصلاح مسیر و آب شکن به نتیجه رسید که علاوه بر کنترل فرسایش، حدود سه هکتار از اراضی حاشیه رودخانه بازیافت و کاملا تثبیت گردید.