سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا صفری راد – دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی
رضا طاهری – دکترای مهندسی شیمی

چکیده:

طراحی هیدرولیکی خطوط لوله برای سیالات دو فازی و تعیین توابع بهینه سازی قطر خطوط لوله، با در نظر گرفتن فاکتورهایی نظیر افت فشار در طول لوله و ماندگی مایع در طول خط لوله موجب تعیین تابع هدف جهت رسیدن به قطر بهینه گشته است. پروفیل فشار و ماندگی برای جریان سیالی با اطلاعات واقعی در منطقه پارس جنوبی پس از خروج از مخزن در بازهای از قطرهای مرسوم در خطوط لوله مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با بررسی تابع هدف به تعیین قطر بهینه پرداخته شده است. لازم به ذکر است پس از تعریف و تعیین تابع هدف و تعیین نمودارهای مربوطه، محاسبات به قطر واقعی خط لوله منتج شد. به دلیل دقت بالای روش فوق، این روش میتواند جایگزین مناسبی در روشهای مرسوم که شامل تعیین بازه های افت فشار و سرعت برای جریان است باشد.