سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لعیا رزاقزاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
مرضیه حسین پور – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

بوتیل کلرید Butly Chloride از واکنش پیوسته نرمال بوتانول با هیدروژن کلرید در دمای بالا و در حضور کاتالیست تولید می شود. کاتالیزور مورد نظر در این فرایند کلرید روی ZnCl است. دمای واکنش در فشار اتمسفریک ۱۲۷°C تا ۱۳۰°C بوده و محصول گازی شامل این مواد می باشد: نرمال بوتیل کلرید، آب، دی بوتیل اتر، اولفین ، ایزوبوتیلکلرید و هیدروژن کلرید و بوتانول واکنشن نکرده، محصولات واکنش برایخالص سازی وارد برج شستشو می شوند که دراین برج اب از بالا تزریق شده، نرمال بوتیل کلراید را درخود حل کرده و خارج می سازد. بدین ترتیب محصول از بالای برج دریافت خواهد شد که تقریبا عاری از الکل می باشد.