سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی مظفری – پژوهشگاه نیرو، گروه الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق، تهران
سیدمحمد فیروزآبادی – پژوهشگاه نیرو، گروه الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق، تهران
امیر گودرزی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، گروه سیستم و فناوری نوری، تهران

چکیده:

در این مقاله به اختصار مزایا و برتریهای روش اپتیکی در اندازه گیری پارامت رهای موردنیاز صنعت برق اشاره شده و روشهای متداول و معمول در بکارگیری بلورهای الکترواپتیک در ترانسفورماتورهای نوری ولتاژ توضیح داده می شود . سپس روشی جدید، ساده و کارآمد در ساخت و بکارگیری یک بلور الکترواپتیک بعنوان حسگر ولتاژ فشارقوی ارائه شده ونحوه عملکرد این حسگر که از نوع تداخل سنجهای ماخ -زندر است ۱ توضیح داده می شود . در ادامه نتایج مربوط به آزمایش های انجام گرفته بر روی این حسگر که نمایانگر کارایی آن در بکارگیری در تجهیزات ابزار دقیق پستهای فشارقوی است، شرح داده می شود