سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا گندمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک،دانشگاه صنعتی شریف
غلامرضا وثوقی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
محمد پرنیانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک

چکیده:

دستگاه توانسنجی یک وسیله برای اندازه گیری قدرت عضلانی مفاصل بدن انسان درشرایط متعارف انقباض عضلانی است . در این تحقیق هدف طراحی وساخت دستگاه توانسنجی برای مفصل زانو می باشد . این دستگاه شامل واحد های نیرومحرکه وانتقال نیرو،واحد اندازه گیری ،واحد کنترلی و واحد ایمنی می باشد . دراین تحقیق، پس از طراحی هر یک از واحد ها ، دستگاه ساخته می شود . سپس ، به وسیله جعبه ابزارهای سیمولینک ٤ وبلادرنگ ٥ نرم افزارمطلب ، الگوریتم های کنترلی طراحیشده، برای کنترل دستگاه در هر یک از شرایط متعارف، اعمال می شوند . در خاتمه نتایج بدست آمده از دستگاه ساخته شده، ارائه می گردند و با دستگاههای مشابه مقایسه صورت می گیرد . با مقایسه نتایج بدست آمده، صحت کار دستگاه ساخته شده تایید می شود .