سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوروز محمد نوری – استادیار_دانشگاه علم وصنعت ایران
نادیا نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد_دانشگاه علم وصنعت ایران
محمدامین سرشار – دانشجوی کارشناسی ارشد_دانشگاه علم وصنعت ایران
مهدی مقیمی – دانشجوی دکترا_دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

این مقاله شامل طراحی و ساخت ابزاری برای تولید سوپرکاویتی در تونل آب و گازدهیبه آن جهت ایجاد سوپرکاویتی مصنوعی است. این ابزار همچنین وظیفه نگهداری اجسام متقارن محوری مانند مخروط و دیسک را روی محور مرکزی تونل آب، برای بررسی جریان سوپرکاویتاسیون حول آنها، بر عهده دارد.از آنجا که ایجاد سوپرکاویتی سبب کاهش درگ اصطکاکی برای اجسام در حال حرکت در آب می شود، جهت اندازه گیری کاهش درگ ایجاد شده توسط سوپرکاویتی در مقایسه با جریان معمولی، دستگاهی برای اندازه گیری درگ حاصل از جریان سوپرکاویتاسیون حول اجسام متقارن محوری طراحی و ساخته شده است.