سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جلوخوانیان – کارشناس ارشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مرکز رشد شیخ بهایی
مهدی جلوخوانیان – کارشناس ارشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مرکز رشد شیخ بهایی
محمدرضا فروزان – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مرکز رشد شیخ بهایی

چکیده:

امروزه با افزایش تعداد محصولات تولیدی وطیف وسیع آنها، بحث کنترل کیفی واندازه گیری ابعادی، اهمیت ویژه ای یافته است . دربیشتر تکنولوژی های پیشرفته در زمینه ساخت و تولید، جهت رسیدن به دقت ها و تلرانس های مورد نظر، از علم اندازه گیری ابعادی استفاده می شود . در این مقاله انواع گیج بادی (Air Gauge) که از مهمترین تجهیزات اندازه گیری ابعادی بسیار دقیق می باشد، بررسی شده است . همچنین طراحی و ساخت نمو نه صنعتی گیج بادی مدل الکترونیکی با دقت یک میکرون صورت گرفته و با طراحی نازل و مستر برای اندازه گیری قطر سوراخ گژن
پین پیستون پیکان و دسته بندی پیستون بر اساس آن، تست دستگاه انجام شده است .